Zanim zaczniemy naukę przez zabawę zapoznajmy się z podstawową klawiszologia, bez niej ani rusz.

 

praca

A - zaznaczanie wszystkich wierzchołków, powierzchni i krawędzi, w trybie obróbki materiału (Edit Mode), oraz wszystkich dostępnych obiektów w widoku Object Mode;
B - zaznaczanie wierzchołków, powierzchni i krawędzi, w trybie obróbki materiału (Edit Mode), widocznych w ramce zaznaczania (zaznaczanie ramką);
BB - zaznaczanie wierzchołków, powierzchni i krawędzi, w trybie obróbki materiału (Edit Mode), widocznych w ramce zaznaczania przypominającej pędzel znany z Painta. Rolką myszki zmieniamy rozmiar;
Spacja - otwiera menu dodawania nowych obiektów;
S - skalowanie obiektów, czyli powiększanie lub pomniejszanie ich;
E - wyciąganie zaznaczonych wierzchołków, powierzchni i krawędzi;
F - łączenie krawędzi i wierzchołków;
Ctrl + R - dodawanie nowych krawędzi na utworzonym obiekcie;
N - okienko opcji obiektu;
M - w trybie Object Mode służy do prznoszenia obiektu do innej warstwy, a w trybie Edit Mode do obrotu obiektu według osi;
I - otwiera menu tworzenia głównych klatek menu (używamy gdy tworzymy animację);
D - zmiana widoku obiektów;
Shift + D - duplikowanie (kopiowanie);
Delete - usuwanie;
U - cofnie (czasami);
Ctrl + Z - cofanie;


 

widok

1 - widok z przodu;
3 - widok z boku;
7 - widok z góry;
2, 8 - obrót góra - dół;
4, 6 - obrót prawa - lewa;
Ctrl + 1 - widok z tyłu;
Ctrl + 3 - widok z drugiego boku;
Ctrl + 7 - widok z dołu;
-, + - zoom Rolka myszki - zoom

 


zaznaczanie

prawy przycisk myszki - zaznaczanie pojedynczych wierzchołków, powierzchni i krawędzi;
Shift + FPP (prawy przycisk myszki) - zaznaczanie pojedynczych wierzchołków, powierzchni i krawędzi plus wcześniej zaznaczone;
Alt + FPP (prawy przycisk myszki) - zaznaczanie wierzchołków, powierzchni i krawędzi znajdujących się na jednej osi