Naszym zadaniem jest nadanie naszemu czołgowi pewnego wyglądu, mianowicie naturalnego wyglądu. W tym celu posłużymy się bitmapami, czyli zwykłymi obrazkami. Do texturowania naszego czołgu użyjemy takiej oto bitmapy :W tym celu zapisz sobie tę bitmapę na dysku. Najlepiej stwórz sobie katalog o nazwie blender, gdzie będą znajdować się wszystkie stworzone przez Ciebie bitmapy czy też pliki o rozszerzeniu *.blend, które będziesz zapisywał oraz Twoje własne zdjęcia. Przykład:
C:\blender.

Przejdźmy dalej. Otwózmy sobie nasz plik w którym zapisaliśmy nasz czołg, "czołg.blend".

Zaznaczmy nasz czołg prawym klawiszem myszy(będzie otoczony różową obwódką). Klikamy na ten przycisk:Powinien pokazać się nam taki oto panel:Klikamy na Add New. Pokaże się coś takiego:A teraz krótki opis tego panelu:1) Jest to bardzo pomocne okienko podglądu. Pokazuje nam aktualną teksturę, jej wygląd oraz jak wygląda po modyfikacjach i ogólny efekt powierzchni.
2) Jest to okienko dotyczące materiału obiektu, głównie kolorów.
3a) Zakładka Mirror Transp dotyczy takich opcja jak:
- odbicie;
- przezroczystość;
3b) Zakładka Shaders dotyczy takich opcja jak:
- jasność obiektu;
- odbicie światła;
- emisja światła.

Klikamy na zakładkę Shaders:Zminiamy wartość opcji Spec z 0.500 na 0.000 :a okienko podglądu zmini się z takiego:na taki:Jak sami widzimy powierzchnia naszego czołgu nie odbija już światła. Dalej klikamy na ten gózik:Pokaże się nam taki oto panel:Czarne okienko podglądu świadczy o tym, że nie wybrano żadnej textury dla modelu. Klikamy na Add New i pokazuje się taki panel:Klikamy na None i pokazuje się lista:Z listy wybieramy Image, czyli texturowanie za pomocą bitmapy. Ukazuje się kolejny panel:Klikamy Load Image i zamiast pulpitu gdzie znajduje się pole eicji i pracy pokazuje się lista wyboru (w naszym przypadku obrazów ale i nie tylko). Obrazy mają przed nazwą niebieski kwadracik. Wybieramy z listy bitmapę która posłuży mi do texturowania. Potwierdzamy wybór klawiszem SELECT IMAGE. Dolne panele wyglądają już tak:W okienku podglądu mamy naszą bitmapę, a na pozostałych panelach znajdują się przyciski dotyczące opcji naszej bitmapy, ale tutaj już nic nie zmieniamy.

Pozostaje kwestia już tylko ustawień światła, kamery. Ja zrobiłem to w ten sposób:Z czasem można zrobić również i tło ale to kiedy indziej. A tym czasem nasz czołg powinien wyglądać mniej więcej tak: